Rockheim

Prosjektet på Rockheim ble gjort i samarbeid med Kanalbygg AS.

Her ble det montert gesims, vindusbeslag, takrenner og nedløp mm. Alt utført i zink.

Levert av