http://rdblikk.no/Skins/Menu/link.html

Tetting av lekkasjer

Ønsker du en sjekk av taket ditt?

Taket representerer skille mellom det innvendige og utvendige klimaet, og derfor er det helt avgjørende at man sjekker taket for skader som for eksempel knust eller avblåst takstein,  løv og rusk i takrenne og overganger mellom tak og piper. Eller om beslagene er ordentlig festet, eventuelt mangler. 

Dersom det er skader eller mangler på taket, bør disse utbedres.

RD Blikk og ventilasjon as utfører omfattende lekkasjesøk.
 Vi kommer på kort varsel. Med vår solide kompetanse og erfaring blir jobben utført på en fagmessig og trygg måte. 


Sjekk taket før det får alvorlige konsekvenser.
Ring oss gjerne for en avtale.

 Tlf. 920 52976

Levert av  
mangadexmangadex